लिपस्टिक

क्रीमी, फुल कवरेज, मैट फि‍निश

₹ 1,950.00

रेट्रो मैट लिपस्टिक

लंबे समय तक चलने वाला, फुल कवरेज, पूर्ण मैट फिनिश

₹ 1,950.00

ब्रो सेट

ब्रो सेट, ब्रो सेटर, अच्‍छी तरह से ग्रूम्‍ड ब्रो, फेदर ब्रो

₹ 2,100.00

मिनरलाइज़ स्किनफिनिश नेचुरल

मीडियम कवरेज, नेचुरल फिनिश, पोषण करता है

₹ 3,550.00